Buy Me a Coffee

danielle-macinnes-IuLgi9PWETU-unsplash (1)

Health Card

Health Card, czyli karta zdrowia, zwana również kartą opieki, obejmuje podstawową opiekę zdrowotną (usługi lekarzy i innych pracowników służby zdrowia) oraz opiekę szpitalną. Każda prowincja w kwestiach opieki zdrowotnej rządzi się swoimi prawami, dlatego jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ubiegać się o kartę zdrowia w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, odsyłamy cię do strony rządowej: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-cards. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie od razu po przyjeździe do Kanady będziesz mógł ubiegać się o przyznanie Health Card. Dla przykładu, w Manitobie o kartę zdrowia możesz starać się w momencie, kiedy posiadasz prawo legalnego przebywania na terenie Kanady i zamierzasz mieszkać w Manitobie. W tym przypadku ochrona rozpocznie się pierwszego dnia trzeciego miesiąca po przyjeździe na miejsce. Na przykład, jeśli przyjedziesz 29 kwietnia, kwiecień będzie traktowany jako pierwszy miesiąc, a maj i czerwiec jako dwa następne. W tym przypadku Twoje ubezpieczenie rozpocznie się 1 lipca, jednak o kartę należy wystąpić jak najszybciej i w praktyce karta działa od pierwszego dnia jej uzyskania. W nagłych wypadkach możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej bez karty, jednak w zależności od Twojego statusu imigracyjnego mogą obowiązywać różne ograniczenia.

W celu rejestracji musisz wypełnić formularz rejestracyjny, przedłożyć numer karty zdrowia obowiązującego na poprzednim terytorium zamieszkania, przedstawić dowód zamieszkania w Manitobie przez minimum 6 miesięcy (183 dni) w roku kalendarzowym lub zezwolenie na pracę. Jeżeli jest ono ważne przez co najmniej 12 miesięcy, ty i wszyscy członkowie twojej rodziny wymienieni w zezwoleniu na pracę jesteście uprawnieni do objęcia ochroną od daty jego wydania. Jeśli twoje zezwolenie na pracę jest krótsze niż rok, nie kwalifikujesz się do uzyskania Health Card, dopóki nie otrzymasz przedłużenia umożliwiającego pobyt w Manitobie przez co najmniej 12 miesięcy. 

W celu udowodnienia zamieszkania w Manitobie, możesz przedłożyć jeden z następujących dokumentów: 

  • podpisana długoterminowa umowa najmu lub dzierżawy (6 miesięcy lub dłużej)
  • podpisana umowa kredytu hipotecznego
  • aktualne potwierdzenie zatrudnienia
  • pismo notarialne od właściciela domu lub najemcy, zawierające nazwiska osób ubiegających się o ubezpieczenie zdrowotne w Manitobie i długość pobytu

LUB

dowolne dwa z poniższych dokumentów:

  • rachunek za media – telefon, telewizja kablowa/satelitarna, gaz, woda/kanalizacja, nie starszy niż 2 miesiące
  • polisa ubezpieczeniowa 
  • rachunek opłacenia podatku od nieruchomości (bieżący rok)
  • ważne prawo jazdy lub rejestracja pojazdu na terenie Manitoby
  • potwierdzenie uczęszczania do szkoły lub uczelni (nie starsze niż 2 miesiące)
  • potwierdzenie otrzymywania zasiłku z pomocy społecznej, zasiłku podatkowego na dziecko lub świadczeń z kanadyjskiego planu emerytalnego