Buy Me a Coffee

danielle-macinnes-IuLgi9PWETU-unsplash (1)

SIN

Pierwszą z podstawowych kwestii, którą powinieneś zająć się zaraz po przyjeździe do Kanady, jest wyrobienie numeru identyfikacji podatkowej, a dokładniej numeru ubezpieczenia społecznego. Social Insurance Number, czyli SIN, jest odpowiednikiem polskiego NIP-u i PESEL-u. Jest on potrzebny zarówno w celach podatkowych, jak i jako numer konta ubezpieczeń społecznych. Będzie ci niezbędny do podjęcia zatrudnienia, dostępu do programów wsparcia rządowego i świadczeń, a także do płacenia podatków. Numer SIN składa się z trzech grup złożonych z trzech cyfr. Pierwsza określa zazwyczaj numer przypisany konkretnej prowincji, natomiast te, zaczynające się od cyfry „9”, nadawane są tymczasowym rezydentom (głównie studentom i pracownikom zagranicznym). Mają one, w przeciwieństwie do kart nadawanym stałym obywatelom i mieszkańcom Kanady, datę wygaśnięcia ważności. Numer SIN wydawany jest obecnie w formie papierowej i powinieneś otrzymać go w ciągu 20 dni roboczych po złożeniu wniosku, jednak czas oczekiwania może wynieść nawet 3 tygodnie. Przyjdzie na twój adres zwykłym listem, bez opcji potwierdzenia odbioru. 

Numer SIN wyrobisz w instytucji o nazwie Service Canada Office (najbliższą placówkę, odpowiadającą Twojemu miejsca zamieszkania, znajdziesz tutaj: http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng). Wniosek możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub online. Obecnie, z powodu pandemii koronawirusa, możesz zrobić to jedynie przez Internet. Potrzebujesz do tego dokument tożsamości (paszport), landing paper, potwierdzenie kanadyjskiego adresu oraz wypełniony formularz wniosku o SIN. Dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania może być umowa najmu, umowa o pracę, w której podany jest Twój adres, listy z instytucji państwowych i finansowych, faktury od dostawcy mediów itd. Jeśli korzystasz z wynajmu krótkoterminowego, np. z Airbnb, do wniosku dołącz rachunek potwierdzający. Więcej informacji na temat możliwości złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów, również w przypadku ubiegania się o numer SIN dla dziecka, znajdziesz tutaj: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin